Pse Aluflor

AUSTRIA/ Wien

Aluflor ka ne vizionin dhe misoinin e tij nje simbolike te qarte ku nderthuren arkitektura, teknologjia, mireqenija njerezore dhe harmonia me mjedisin.

Njohuria, eksperienca dhe ekspertiza Gjermane garantojne avantazhet e nje projekti te cilat kthehen ne modul suksesi nepermjet:

Projektimit me ekspertize Gjermane

Zgjidhjeve innovative per nje arkitekture bashkekohore

Teknologjise Gjermane te materialeve

Kursimit te energjise dhe kostos minimale te mirembajtjes

Sigurise ne ndertim sipas protokolleve te BE

Çmimeve eksluzive, dhe fleksibilitetit ne variante

Certifikatave mjedisore sipas standarteve me te larta

Perfitimit ekonomik I sigurte ne terma afatgjate investimi

Çertifikimit te ndertesave sipas standarteve te LEED

Me Aluflor keni një partner për të gjitha zgjidhjet qe nga konsulenca, projektimi, analizat e sofistikuara te projektit dhe zbatimit ku çdo fazë kalon nëpërmjet ekspertizës Gjermane deri ne çertifikimin e plote te nderteses.

Teknologjia superiore e materialeve Gjermane eshte celesi I suksesit per te pasur nje kursim sa me te larte te energjise dhe jetegjatesi te materialeve te cilat jane testuar ne kushte ekstreme atmosferike dhe jane projektuar per te krijuar arkitekture eksluzive te ndertesave dhe imazh unik te korporatave.

Eshte e provuar tashme nepermjet studimeve te vecanta qe cilesia e ndertesave ndikon drejtperdrejt ne shendetin, mireqenien emocionale dhe ate shpirterore te njerezve, ndaj edhe departamentet shkencore te partnereve Gjermane kane transformuar teknologjine ne ndertim duke permiresuar me teper se ansnjehere me pare, komoditetin, sigurine dhe cilesine e jetes ne ndertesa.

Eksperienca ndër vite e Aluflor ka grumbulluar një bazë të dhënash, proçedurash dhe zgjidhjesh për problematika nga më komplekset duke garantuar sigurine ne pune dhe mbrojtjen e jetes gjate realizimit te projekteve. Praktikat e sigurta ne ndertim jane kryefjale e eksperteve tane te cilet monitorojne dhe mbikqyrin cdo projekt ne menyre qe te evitohen dhe parandalohen aksidentet ne pune.

Ndertesat me kursim Zero te Energjise jane prioritet dhe fokus kryesor I Aluflor pasi fjala e fundit e shkences dhe teknologjise ne ndertim behen realitet ne nje ndertese e cila jo vetem qe siguron vete energjine elektrike qe konsumon, por kthehet ne nje burim energjie te paster Diellore duke sjelle perfitime te pa-imagjinueshme me pare drejtperdrejt per investitoret, konsumatoret, komunitetin dhe ekonomine e vendeve.

Shqiperia eshte nje vend I mrekullueshem ne zhvillim per te cilin jemi ne ata qe kemi pergjegjesine dhe shanset per ta transformuar rrenjesisht per te miren tone dhe te ardhmen e brezave qe do te vijne.