Vizioni dhe Misioni

Vizioni

Të kthejmë çdo ndërtim të ri në një vepër arti të arkitekturës, me teknologjinë më të lartë në kursimin e energjisë dhe mbrojtjen e mjedisit, duke e sjelle Shqiperine me prane sfidave te Mijevejecarit.

Misioni

Të rrisim kapacitetet njerëzorë dhe të sjellim një kulturë të re ku standartet e larta në biznes, marrëdhënia me mjedisin dhe kontributi për të përmirësuar jetën e njerëzve të thjeshtë, të ecin bashkë në mënyrë progresive duke fuqizuar njëri tjetrin.