Cilësia dhe Siguria

orld-wallpapers-78634Aluflor i kushton një vëmendje të veçantë zbatimit të rregullave dhe normave më të larta të sigurisë, në përputhje me ligjet në fuqi dhe praktikat më të mira të industrisë së ndërtimit për të mos lënë asgjë në dorë të fatit. Një sfidë tjetër në ndërtesat moderne është harmonizimi i projektimit me cilësinë dhe sigurinë. Qëndrueshmëria e ndërtesave nuk shprehet vetëm në efikasitetin e energjisë, por edhe background-nature-raindrop-world-wallpapers-78634garantimin e sigurisë dhe cilësisë ku filozofia jonë është të ndërtojmë ambiente më të rehatshme dhe më të sigurta duke menaxhuar me kujdes të gjithë faktorët dhe praktikat e ndërtimit. Aluflor jep një kontribut të rëndësishëm në këto fusha duke siguruar homogjenitetin e cilësisë dhe sigurisë, duke përdorur vetëm produkte të avancuara. Të gjitha produktet e ndërtimit nga Aluflor janë realizuar përmes proçedurës së testimit në dhe trajnimeve te shumta, për të garantuar cilësinë më të lartë si dhe performancën e sigurisë duke përmbushur kërkesat e ligjeve dhe standarteve në fuqi.