Fasada të ventiluara me Alucobond 2

Alucobond është marka e parë origjinale e panelit kompozit te aluminit dhe produkti më i njohur në të gjithë botën. Alucobond është i vetmi produkt në këtë fushë i cili ofron liri të pashoqe të projektimit për të shprehur stilin arkitekturor në fasadë me avantazhe eksluzive si rezistenca ekstreme, jetëgjatësia e testuar për mbi 40 vjet në cdo situatë atmosferike, pesha e ulët, efikasiteti i energjisë, fleksibiliteti, instalimin i lehtë dhe i shpejtë etj. Për mbi 40 vjet aplikim në shumë vende të Botës me variacionet e shumta të siperfaqeve, ngjyrës dhe avantazhet e pa-numerta, e bëjnë Alucobond-in materialin më të dashur nga arkitektët me fantazinë më të spikatur në projektim.

Fasada me alucobond hyn në kategorinë e fasadave të ventiluara gjë që i siguron ndërtesës një performancë termike dhe akustike duke i garantuar çertifikimin sipas standarteve më të larta.

Fasada me Alucobond duhet të projektohet dhe montohet sipas elementeve dhe detajeve të aprovuara të prodhuesit dhe ekspertet e duhur për të mos kompromentuar sigurinë dhe jetëgjatësinë e fasadës me të gjitha karakteristikat estetike si në ditën e parë.

Aluflor si përfaqësuesi eksluziv dhe kompania e vetme që ka prezantuar dhe promovuar Alucobond-in në Shqipëri ju siguron të gjitha metodat dhe praktikat e aplikimit për çdo projekt sfidues që mund të keni.

Avantazhet tuaja:

  • Mbrojtje e ndërtesës nga faktorët klimaterike duke i shtuar jetëgjatësinë
  • Rritje e performancës termike dhe akustike të nderteses dhe kursim i ndjeshëm i energjisë.
  • Mundesi te pa-limituara projektimi për fasadat e jashtme si dhe ato ne brendësi.
  • Variante ngjyrash dhe siperfaqesh nga më të larmishmet si edhe me porosi të veçantë.
  • Çertifikim i garantuar si material i pa-djegshëm dhe rezistent ndaj zjarrit.
  • Material rezistent ndaj faktorëve atmosferike dhe ndotjes industriale. Testuar për mbi 40 vjet në kushte reale.
  • Çertifikim i posaçem pro mjedisit.