Fasade Travertine Ventilated

Janë sisteme të cilat bazohen në konstruksion Alumini i veshur me materiale Natyrore dhe Kompozite Alumini. Këto materiale ofrojnë shumë variacione në ngjyra, sipërfaqe të Alucobond-it si dhe materiale të tjera si: Pllake Guri, Qeramike etj.